UPGRADE

Online kennismagazine van BECIS | DIOR

Bekijk deze editie

all magazines

Upgrade Magazine 5 | Juni 2019

27-05-2019

Bij de huidige ontwikkelingen op het vlak van informatiemanagement is het van belang dat ook het openbaar bestuur zich weet aan te passen aan maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Aanpassing aan de digitale samenleving is niet alleen noodzakelijk, het biedt ook mogelijkheden voor een betere dienstverlening. Vertrekpunt bij de Wet open overheid (Woo) is dan ook dat de overheid nog meer dan nu openheid wil geven over wat zij doet. In deze editie gaan we dieper in het belang van transparantie bij de overheid en de impact van de Woo.

Upgrade Magazine 4 | December 2018

27-12-2018

Op 1 januari 2021 treed de Omgevingswet in werking. Met de Omgevingswet bundelt de overheid alle wetten en regels tot één wet. Hierdoor ontstaat meer ruimte om op lokaal niveau eigen afwegingen te maken. Dit vraagt een manier van werken die voor overheden anders is: integraal, in samenhang en met afstemming. In deze editie gaan we dieper in wat de impact is van de Omgevingswet voor gemeenten, bedrijven én burgers.

Upgrade Magazine 3 | Juli 2018

10-07-2018

Ontwikkelingen binnen informatiemanagement gaan snel: open data, ongestructureerde versus gestructureerde data, big data versus small data, linked data, linked open data et cetera. Ontwikkelingen volgen elkaar op snel en mogelijkheden en toepassingen lijken hierin onbegrensd. Data hebben namelijk altijd een reden van ontstaan en kunnen daardoor toegevoegde waarde voor organisaties leveren.

Upgrade Magazine 2 | April 2018

15-04-2018

In dit themanummer bespreken we vanuit verschillende perspectieven de invloed van technologie, digitalisering en robotica op werk, maatschappij en de mens.