Een duwtje in de juiste richting

Een duwtje in de juiste richting

Lieve van den Berg | Student Bestuurskunde

Medewerkers spelen een grote rol bij verandertrajecten. Daarom is het van belang dat de adviseurs van BECIS | DIOR het gedrag van medewerkers goed begrijpen. Je krijgt medewerkers niet altijd even vlekkeloos mee met de door jou beoogde veranderingen, omdat ze daarvoor vaak hun gedrag moeten veranderen. En dat lukt niet altijd zomaar. Het kan frustrerend zijn als medewerkers weerstand bieden bij veranderingen. Om deze weg te kunnen nemen moeten we een antwoord hebben op de volgende vraag: waar komt de weerstand vandaan?

Gedrag veranderen is gewoontes veranderen

In opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) een onderzoek uitgevoerd naar de drijvers van medewerkers rondom informatiehuishouding. Wat maakt dat zij zich gedragen zoals ze zich gedragen? Uit dit onderzoek kwamen negen gedragsbepalers naar voren die invloed hebben op het opslaan van informatie. De vier gedragsbepalers met de grootste invloed op het direct opslaan van informatie zijn:

  1. Automatische reactie: Als medewerkers hun informatie direct opslaan doen ze dat vaak vanuit gewoonte. Wel valt op dat deze gewoonte vaker bestaat bij het opslaan van beleidsstukken dan bij het opslaan van e-mails en stukken die zij ontvangen van derden. 
  2. Kennis: Medewerkers weten dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het opslaan van gegevens. Vaak is het hen onbekend dat er lijsten bestaan met welke informatie er wel of niet moet worden opgeslagen. 
  3. Houding: Medewerkers zijn zich bewust van het belang van direct opslaan van informatie, maar zij schatten de kans dat er problemen ontstaan door het slecht opslaan van informatie vrij laag in. Als medewerkers het nut zien van informatie goed opslaan, dan zullen zij dit sneller doen. 
  4. Sociale omgeving: Medewerkers ervaren dat hun sociale omgeving het direct opslaan van informatie belangrijk vindt, maar niet iedereen dit doet. Wanneer collega’s hun informatie direct opslaan, doen andere medewerkers dit ook sneller.  

 

Op het gebied van deze vier drijvers kan er weerstand ontstaan. Maar vergeet niet, weerstand is energie. In plaats van tegen die weerstand (energie) in te duwen, is het ook mogelijk om de energie te sturen, met een klein duwtje in de juiste richting. Zo kan je de vier gedragsbepalers van medewerkers richting informatiemanagement beïnvloeden.

Nudging

Dit duwtje in de juiste richting is een techniek uit de verandermanagement. Nudging is een motivatietechniek bedacht door Richard Thaler en Cass Sunstein in 2008. Door (kleine) veranderingen in de context te maken, wordt het mogelijk dat mensen hun keuzes aanpassen.

Een van de meest bekende nudges is een schaal met fruit op tafel zetten. Iemand die normaal geen fruit eet, zal nu wellicht toch een appel pakken, simpelweg omdat het er staat. De context is veranderd, en daarmee de keuze ook. Of heb je weleens piano traptreden gezien? Of holle bolle Gijs ‘’papier hier’’ naar je horen roepen? Grote kans dat jij hier beïnvloedt werd door een nudge, om te zorgen dat jij het gewenste gedrag ging vertonen. Jij behoudt hiermee je eigen keuzes, maar de kans dat je de gewenste keuze maakt, wordt vergroot. Super handig…. Toch?

De motivatietechniek nudging is echter niet onomstreden en tegenhangers geven aan dat het in kan gaan tegen bepaalde kernwaarden als vrijheid, autonomie, respect en waardigheid. Thaler en Sunstein geven echter aan:

  1. De omgeving heeft altijd invloed op je keuzes, niet alleen bij nudges.
  2. De keuze-opties worden niet gelimiteerd; hiermee behoud je je vrijheid.

 

De voorwaarde is daarbij dat een nudge alleen ingezet wordt als het ten goede komt van de ontvanger. Echter, er is geen garantie dat de ontwerper van de nudge zich hier ook ten alle tijden aan houdt.

Nudging is een waardevol goed, maar ook een om heel bewust mee om te gaan. Vraag je de volgende keer dat jij door de stad, supermarkt of het pretpark loopt eens af of er bewust andere factoren invloed hebben op jouw keuze en hoe jij je hierbij voelt. Wellicht word ook jij op dat moment genudged.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Meld aan