Voorwoord

 

‘Openheid is een kernwaarde van de Nederlandse democratische rechtsstaat. Het draagt bij aan de controleerbaarheid van bestuur en zorgt ervoor dat goed geïnformeerde burgers invulling kunnen geven aan modern en actief burgerschap.’

Minister Ollongren, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2018.

Bij de huidige ontwikkelingen op het vlak van informatiemanagement is het van belang dat ook het openbaar bestuur zich weet aan te passen aan maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Aanpassing aan de digitale samenleving is niet alleen noodzakelijk, het biedt ook mogelijkheden voor een betere dienstverlening. Vertrekpunt bij de Wet open overheid (Woo) is dan ook dat de overheid nog meer dan nu openheid wil geven over wat zij doet en hierdoor:

  • Verbetering van de toegang tot overheidsinformatie realiseert.
  • Sneller verantwoording aan de samenleving aflegt.
  • Bevorderen dat de overheid actief en met een open houding de samenwerking met de samenleving kan opzoeken.

 

De Woo staat echter niet alleen maar wordt versterkt door de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who). Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. In het regeerakkoord staat ook dat de overheid beschikt over veel algemene, openbare informatie/data. Deze data worden steeds meer goed vindbaar en toegankelijk gemaakt in de vorm van open data. Naast open data bestaat er ook open source, waarbij de broncodes vrij beschikbaar zijn. Met andere woorden, iedereen moet de broncode kunnen lezen, aanpassen en verspreiden. Open standaarden als open source software gaan een steeds belangrijkere rol spelen in de realisatie van een open overheid.

Het streven van de overheid om actief aan transparantie te werken, kan niet anders dan omarmd worden. De realisatie daarvan vergt wel de nodige aandacht. Het op orde brengen van de steeds sneller groeiende berg digitale informatie wordt door overheidsinstellingen als meest urgente randvoorwaarde benoemd om de Woo uit te kunnen voeren. Maar hoe doe je dat op een verantwoorde en duurzame wijze?  In deze UPGRADE gaan we hier nader op in. We wensen je veel leesplezier.

Hans Cordfunke

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Meld aan