Wist je dat …

Er in 2017 bijna 150.000 aanvragen voor een omgevingsvergunning ingediend zijn bij het Omgevingsloket Online. Dat is een toename is van meer dan 28% ten opzichte van 2015.

Meer dan de helft van de aanvragen niet door de aanvrager zelf is ingediend, maar door een gemachtigde (veelal professionele intermediairs).

5000 wetsartikelen worden teruggebracht naar 350.

9% van de aanvragen niet tot een vergunning leiden en de aanvrager alle moeite voor niets heeft gedaan?

15-20% van de aanvragen nog niet digitaal worden ingediend, maar per post of aan de balie bij het bevoegde gezag wordt afgeleverd.

De invoering van de wet al twee keer eerder is uitgesteld en er nu 90 mln beschikbaar is gemaakt om de datum van 1 januari 2021 te halen .

Het Rijk ruim 200 mln investeert in de implementatie.

26 bestaande wetten worden in 1 wet ondergebracht.

120 ministeriële regelingen teruggebracht worden naar 10.

Ruim 75% van Nederlandse gemeenten er vertrouwen in heeft dat de voorbereidingen voor de invoering van de Omgevingswet tijdig zijn afgerond.

30% van de gemeenten een impactanalyse heeft uitgevoerd.

En 92% kennis en ervaringen deelt over de invoering van de Omgevingswet.

In 1810 in Nederland de eerste wet gericht op de leefomgeving van kracht werd? De Mijnwet ofwel ‘Loi concernant les Mines, les Minières et les Carrières’: dit betrof een Franse wet die na de Franse tijd in Nederland van kracht bleef.

Al in 2011 het toenmalige kabinet de eerste stappen zette op weg naar een stelselherziening van het omgevingsrecht.

De wet op 16 juni 2014 door de regering (Rutte II) werd ingediend.

De Tweede kamer deze op 1 juli 2015 heeft aangenomen.

De Mijnwet pas in 2003 werd ingetrokken en vervangen de Mijnbouwwet. Daarmee verdween de laatste, nog geldende, Franstalige wet uit het Nederlandse recht.

Er tot 2029 een overgangsfase is waarin de gemeente nieuwe regels in het omgevingsplan moet opnemen ter vervanging van de oude ruimtelijke plannen en verordeningen

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Meld aan