D I E N S T E N

Unieke implementatieopgave

Om in 2021 te voldoen aan de Omgevingswet is het belangrijk nu al te starten met de voorbereidingen.

Met de Omgevingswet ontstaat meer ruimte om op lokaal niveau eigen afwegingen te maken. Dit vraagt een manier van werken die voor overheden anders is: integraal, in samenhang en met afstemming. Het vraagt flexibiliteit met oog voor wat kan en mag. En het is de bedoeling dat overheden plannen en beleid maken, uitvoeren en evalueren in samenwerking met de samenleving. Wij gaan graag met je aan de slag om deze nieuwe manier van samenwerken vorm te geven.

 

Digitalisering is een belangrijk instrument ter ondersteuning van de Omgevingswet. Daarom ontwikkelt de overheid het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het digitaal stelsel heeft voor de gebruiker de vorm van één digitaal loket: dat is de voorkant. De achterkant van het stelsel brengt alle gegevens over de fysieke leefomgeving bij elkaar zodat men deze kan opvragen. Het digitaal stelsel grijpt niet in op de digitalisering binnen overheden, maar zij moeten wel aansluiten op de voorzieningen van het digitaal stelsel.

“De Omgevingswet is een kans voor organisaties om echt vernieuwend te gaan werken.”

Analyse op maat

Wij staan organisaties bij in deze aanstaande veranderingen. De veranderopgave is voor iedere organisatie anders maar de strekking is hetzelfde: integraal werken, weten wat er in de omgeving gebeurt en de processen aanpassen. De verandering is vaak moeilijk voor te stellen en door de omvang van de opgave snappen wij dat het moeilijk is om te bepalen waar je moet beginnen. Middels onze 4-daagse quickscan krijg je als organisatie een helder inzicht in de huidige stand van zaken en de stappen die je moet ondernemen om te voldoen aan de Omgevingswet.

Wij zoomen in op een aantal thema’s en tijdens een bijeenkomst bespreken we de resultaten uit de scan. Wij kunnen systemen (her)inrichten en processen stroomlijnen. Tevens ondersteunen en trainen wij de medewerkers op de werkvloer in de nieuwe integrale manier van samenwerken. Daarbij maken wij onder andere gebruik spelsimulatie en van de kennis uit de eigen organisatie. Onze werkwijze is persoonlijk en praktisch.

Wij bespreken graag hoe wij jouw organisatie kunnen helpen. Meer informatie over onze dienstverlening? Bezoek onze website.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Meld aan