I N T E R V I E W

Marlies Friederich over de voordelen van samenwerken in de cloud.

“We houden nu meer tijd over voor onze jongeren.”

Marlies Friederich (42) is sinds 2017 operationeel directeur bij JINC, JINC strijdt voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Waarin íeder kind kansen krijgt. Als operationeel directeur is zij verantwoordelijk voor het interne reilen en zeilen van de organisatie, hieronder vallen HR, finance en IT. Maar ook de operationele aansturing van de 10 vestigingen ligt bij haar.

Door Maartje Bekker

Je hebt een track record in het bedrijfsleven, vanwaar de overstap naar non profit?
Het begon te knagen, ik voelde mij op­ het laatst slecht een heel klein radartje in een heel groot geheel en ik miste de maatschappelijke impact in mijn werk. Ik was al bezig met vrijwilligerswerk, zo heb ik een groot congres georganiseerd over sustainable development. Hierdoor was ik in gesprek met maatschappelijke organisaties en social enterprises. Ik realiseerde mij toen echt dat ik graag voor zo’n soort organisatie wil werken want ik wil op dagelijkse basis iets goeds kunt doen voor de maatschappij. Wat zo mooi is aan JINC is de samenwerking met het bedrijfsleven, hierdoor zijn we bijna een business to business organisatie. JINC is dan ook een ontzettend ondernemende organisatie. Het ondernemende zit echt in onze cultuur en ons DNA. We zijn maatschappelijk en ondernemend tegelijk.

Bij JINC geloven we in gelijke kansen voor alle kinderen ongeacht je postcode. In de praktijk zien we dat het wel uitmaakt in welke wijk kinderen opgroeien. Dat er in wijken met een sociaal economische achterstand weinig rolmodellen zijn, er een hoge werkeloosheidsgraad is, geen netwerk en die kinderen niet zo goed weten wat er te koop is op de arbeidsmarkt. Hierdoor maken zij ook niet altijd de juiste keuzes in vervolgopleidingen en beroepen. Het grootste gedeelte van de jongeren uit deze wijken, komt op het vmbo terecht. Wij proberen deze kinderen – tussen de 8 en 16 jaar – te helpen middels verschillende projecten. Dit start al op de basisschool bij groep 5-6, waar we ons vooral richten op taalachterstand. Dit doen wij door middel van TaalTrips, waarmee we hun vocabulaire op speelse wijze een boost geven.

Groep 7-8 en klas 1 en 2 van het vmbo bieden wij Bliksemstages aan. De jongeren worden naar  bedrijven gestuurd voor een korte, krachtige kennismaking met een aantal beroepen. Daarbij steken ze de handen uit de mouwen: ze doen een ochtend lang echt ervaring op.

Met klas 3-4 van het vmbo doen we veel sollicitatietrainingen, waarin deze jongeren de vaardigheden opdoen om te solliciteren voor een bijbaan of stageplek. Daarnaast hebben we nog een aantal aanpalende projecten als Ondernemen doe je zo, Plannen doe je zo en Kiezen voor kansen. Met Carrière Coaches kunnen de leerlingen uit klas 4 in meerdere sessies praten over hun vervolgstudie. In middels hebben we 10 vestigingen in 16 steden door heel het land en werken we met de meeste vmbo-scholen in een stad samen. Dit vergt nogal wat van de interne organisatie en de samenwerking met de scholen en het bedrijfsleven.

De samenwerking met het bedrijfsleven is echt een meerwaarde. Als je door een professional uit het  bedrijfsleven een sollicitatietraining laat verzorgen dan maakt dat veel indruk op de leerlingen en leren ze meer dan wanneer de les door hun eigen docent wordt gegeven. De praktijkervaring van de professional is echt een meerwaarde omdat zij in hun dagelijkse werk ook sollicitatiegesprekken voeren. En ook voor de mensen uit het bedrijfsleven is het een hele waardevolle ervaring, want als je ziet wat zo’n training met die leerlingen doet dan is dat echt waanzinnig.

Hoe is de samenwerking met BECIS tot stand gekomen?
Ongeveer anderhalf jaar gelden hebben we de transitie gemaakt naar volledig in de cloud werken met Office 365 inclusief SharePoint. In de overgangsfase is onze oude server 1 op 1 overgezet op SharePoint inclusief mappenstructuur. Hierdoor konden we informatie niet goed terugvinden en stond er veel informatie dubbel opgeslagen. We hadden echt nog een stap te maken met de SharePoint implementatie. Wat willen we eigenlijk en hoe gaan we dat doen?

Uiteindelijke hebben we geconcludeerd dat we de hulp van specialisten bij nodig hadden. Echter is het het inhuren van een specialist heel kostbaar en als non-profitorganisatie wil je elke euro in je projecten stoppen. Wat heel prettig is van BECIS, is de manier waarop er gekeken is vanuit de bedrijfsprocessen en niet vanuit IT. BECIS kijkt niet zozeer naar wat het systeem kan maar wat de behoefte van JINC en haar medewerkers is. En dat is echt een andere manier van kijken naar een implementatie.

En wat ik heel prettig vind, is dat René de Jong (adviseur) heeft geadviseerd welke zaken we zelf kunnen doen en wat wij niet zelf moesten aanpakken omdat we dan zouden inboeten aan kwaliteit. Het is heel prettig als iemand zo met je meedenkt. Het feit dat een externe partij aangeeft waarop je niet moet beknibbelen en de short cut nemen. Dat geeft vertrouwen. Eerlijk zijn in wat je zelf kan doen en wat je moet overlaten aan professionals.

Wat was voor JINC het onderliggend doel om in de cloud te gaan werken?
JINC had verouderde servers en dan sta je op punt dat je keuzes moet maken. Wij willen graag ook in de toekomst efficiënt en effectief kunnen blijven (samen)werken. Een cloudoplossing is dan heel logisch, want zo kunnen de medewerkers plaats en tijdonafhankelijk werken en is informatie altijd beschikbaar. Bijkomend voordeel is dat de IT nu helemaal niet meer bij JINC ligt.

 

“Medewerkers merken echt dat informatie toegankelijker is en makkelijker vindbaar.”

 

Wat is op korte termijn het voordeel van samenwerken in de cloud?
Het feit dat je tijdens een migratietraject gedwongen wordt om na te denken welke informatie (nog) relevant is, is een groot voordeel. Maar het grootste voordeel is dat medewerkers echt de samenwerking hebben opgezocht. Er is echt een dialoog ontstaan tussen alle vestigingen over hoe processen lopen en hoe we dingen doen. Op organische wijze zoeken medewerkers de samenwerking en de standaardisatie. Deze migratie heeft dit proces enorm versneld. Er is nu echt nagedacht over structuur en alle interne processen en hoe we deze kunnen standaardiseren.

Hoe reageerden medewerkers op het werken met metadata?
Het werken met tags en metadata is nieuw en dan is in het in het begin gewoon veel werk om het goed onder de knie te krijgen. We hebben veel tijd aan de migratie moeten besteden.

De communicatie tussen de key users [uitleg] en de medewerkers was echt ontzettend goed. Er zijn Yammer berichten geplaatst en nieuwsbrieven gestuurd, dus de medewerkers wisten wat er van ze verwacht werd, ook qua tijdsbesteding. Iedereen is goed meegenomen in het proces.

Wat was de rol van de BECIS-adviseurs?
BECIS heeft heel erg geholpen bij de uitvoering. Anouk heeft handleidingen geschreven en trainingen op papier gezet. Ook heeft ze continu met de key users naar de tags en metadata gekeken en dit verfijnd. Daarnaast onderhield zij het contact met onze IT-partner.

Wanneer is voor JINC het project geslaagd?
Als we de oude serveromgeving echt afgesloten hebben en iedereen automatisch goed en lekker kan werken in de SharePoint-omgeving en de vindbaarheid van documenten is verhoogd. Het documentbeheer moet echt in het DNA van de medewerkers komen te zitten, in de standaardwerkwijze van de organisatie.

Hoe is de onderlinge samenwerking? Hoop je dat die verbetert door de invoering van digitaal samenwerken?
Elke stad heeft zijn eigen dynamiek maar de projecten zijn landelijk. We willen nu ook dat de processen overal hetzelfde zijn, dat er standaardisatie komt en dat is het bredere traject waar SharePoint in past. Het doel is dan niet per se kostenreductie maar met standaardisatie ben je minder tijd kwijt aan de interne processen en dat levert tijdswinst op. Tijd die we aan onze projecten kunnen besteden.

En de toekomst?
Onze doelstelling is om van de doelgroep (8-16 jaar opgroeiend in sociaaleconomische achterstand) 80% te bereiken. Dat betekent dat we aanwezig moeten zijn in de 25 grootste steden. Van die 80% willen we 10% meer intensief begeleiden door middel van onze langere trajecten (weten wat je wilt, sollicitatietraining en carrièrecoaches) We kunnen dan echt de jongere begeleiden naar zijn vervolg opleiding en hem/haar de beste start geven. We zoeken echt verbreding en verdieping. Dat we nu makkelijker en sneller kunnen (samen)werken betekent dat we meer tijd overhouden voor onze jongeren want daar doen we het uiteindelijk voor.

Biografie Marlies Friedrich

Mijn passies zijn verbetering en groei. Ik geloof dan ook dat iedereen kan bijdragen aan een betere wereld. Ik heb een stevige financiële en strategische basis en een bewezen track record in de uitvoering van complexe projecten. Hierdoor kan ik organisaties helpen professionaliseren. Met mijn pragmatische aanpak weet ik de belangen van klanten, de organisatie en de maatschappij samen te brengen. Met energie en enthousiasme inspireer ik anderen om het beste uit zichzelf te halen.

1988 – 1994 Stedelijk Gymnasium Breda.
1994 – 2000 Vrije Universiteit Amsterdam, Economie.
2000- 2003 Investment Associate HAL Investments.
2003 – 2006 Vice President Group Strategic Decision Support, ABN AMRO.
2006 – 2007 Director of Consumer Banking Strategy, LaSalle Bank.
2007 – 2008 Projectmanager, ABN AMRO.
2008 – 2011 Manager Business Analysis – Business Market, KPN.
2011 – 2016  Manager Fixed Voice & Internet – Business Market, KNP.
2015-2017 Programma Directeur, JCI World Congress.
2017 – heden Operationeel Directeur, JINC.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Meld aan