D I E N S T E N
Beeld: Kick Smeets

AVG quickscan uitvoeren?

Met onze scan direct inzicht in de stand van zaken rondom uw informatiebeveiliging.

Informatiebeveiliging is een belangrijk gespreksonderwerp in veel organisaties. Terecht, aangezien de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, in het Engels General Data Protection Regulation of GDPR) op 25 mei 2018 is ingegaan. Deze nieuwe wet stelt strengere eisen aan hoe u als organisatie met uw informatie om dient te gaan. Daarnaast besteden de media steeds vaker aandacht aan cybersecurity en hacking. Een hack kan ertoe leiden dat vertrouwelijke informatie of gegevens onbedoeld openbaar worden. Dit heeft gevolgen voor een organisatie: er zijn financiële consequenties en er is reputatieschade. Dit zijn zaken die u als organisatie zoveel mogelijk wilt vermijden.

 

Weet u hoe uw organisatie ervoor staat op het gebied van informatiebeveiliging en de AVG? Door middel van de BECIS quickscan kunnen wij u inzicht geven in wat uw organisatie nog dient te regelen om te voldoen aan de AVG en wat moet er gebeuren om de privacy functie in de informatievoorziening in te vullen? Aan de hand van de resultaten uit de nulmeting schrijft BECIS vervolgens een beknopt plan van aanpak dat inzicht biedt in de stappen die u als organisatie minimaal moet zetten om AVG-compliant te zijn.

“Wij kunnen u helpen om inzicht te krijgen in uw situatie en u helpen de situatie op orde te brengen.”

Quickscan

De AVG stelt flinke eisen aan informatiebestanden en archieven die persoonsgegevens bevatten. In het kader van informatiebeveiliging is het van belang te weten waar informatie staat opgeslagen en of deze niet te lang bewaard wordt. De volgende onderdelen komen aan bod tijdens de quickscan:

  • Opstellen van een informatie-inventarisatie: wat bevindt zich waar, bevat het privacygevoelige informatie en wat is de waarde/het belang van de informatie?
  • Aanvullen van ontbrekende gegevens in archiefsystemen (bewaartermijnen, adresgegevens, selectiecriteria etc.).
    Anonimiseren van archiefinventarissen voor publicatie.
  • Schonen van dossiers, door bijvoorbeeld privacygevoelige informatie in een apart dossier op te nemen of reeds te vernietigen documenten ook daadwerkelijk te vernietigen.
  • Opstellen of herzien van het informatiebeleid, werkprocessen en procedures.

Met het plan van aanpak dat voortkomt uit de nulmeting kunt u vervolgens zelf aan de slag. Mocht uw organisatie hier niet de nodige capaciteiten voor in huis hebben, kan BECIS hier uiteraard ondersteuning in bieden met coaches en adviseurs.

BECIS bespreekt graag hoe wij u kunnen helpen. Meer informatie over de dienstverlening van BECIS? Bezoek onze website.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Meld aan