UPGRADE

Online kennismagazine van BECIS | DIOR

Bekijk deze editie

all magazines

Upgrade Magazine 11 | mei 2023

22-02-2023

De wereld om ons heen verandert sneller dan ooit. Maatschappelijke issues, nieuwe wetgeving en kersverse technologieën volgen elkaar in rap tempo op. Hoe gaan we om met deze veranderingen? Hoe leid je een verandering en hoe kan leren en ontwikkelen ons helpen om succesvol te veranderen? Je leest het in deze editie van Upgrade Magazine.

Upgrade Magazine 10 | april 2022

11-04-2022

Informatiegedreven werken is een term die je steeds vaker voorbij hoort komen. Steeds meer organisaties willen er wat mee. En ook informatieprofessionals moeten ermee aan de slag. Maar wat betekent informatiegedreven werken eigenlijk in de praktijk? Welke valkuilen zijn er? Dit en nog meer lees je in deze editie over Informatiegedreven werken.

Upgrade Magazine 9 | Juli 2021

02-07-2021

Is de informatiehuishouding van jouw overheidsorganisatie op orde? Te vaak onderschatten overheidsmedewerkers wat er komt kijken bij het goed opslaan, beheren en verstrekken van informatie. En dat terwijl informatiehuishouding op orde essentieel is voor de taken die je als overheidsorganisatie uitvoert.

Upgrade Magazine 8 | Januari 2021

29-12-2020

Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Wet openbaarheid van bestuur (Wob), Wet open overheid (Woo), Archiefwet en Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb) moet je soms documenten anonimiseren. Dat kan een tijdrovende klus zijn. Op welke manieren kun je anonimiseren? Hoe begin je? En hoe neem je je medewerkers mee in het proces?

Upgrade Magazine 7 | April 2020

11-04-2020

Digitale duurzaamheid ofwel het garanderen van de duurzame toegankelijkheid van digitale informatie is een van de grootste (technologische) uitdagingen van dit moment. Er is nog geen eenduidige manier waarop digitale informatie voor de lange termijn bruikbaar is en blijft. Op dit moment ontbreekt het aan oplossingen die digitale data/informatie levend houdt. Dit aandachtsgebied treft daardoor alle organisaties die op grote schaal digitale informatie produceren en/of beheren.

Upgrade Magazine 6 | December 2019

29-11-2019

Gebruikersadoptie loopt als rode draad door onze dienstverlening en strategie voor de komende jaren. Het ook het centrale thema van deze editie. In diverse artikelen vind je over het onderwerp gebruikersadoptie tips en voorbeelden uit de praktijk.

Upgrade Magazine 5 | Juni 2019

27-05-2019

Bij de huidige ontwikkelingen op het vlak van informatiemanagement is het van belang dat ook het openbaar bestuur zich weet aan te passen aan maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Aanpassing aan de digitale samenleving is niet alleen noodzakelijk, het biedt ook mogelijkheden voor een betere dienstverlening. Vertrekpunt bij de Wet open overheid (Woo) is dan ook dat de overheid nog meer dan nu openheid wil geven over wat zij doet. In deze editie gaan we dieper in het belang van transparantie bij de overheid en de impact van de Woo.

Upgrade Magazine 4 | December 2018

27-12-2018

Op 1 januari 2021 treed de Omgevingswet in werking. Met de Omgevingswet bundelt de overheid alle wetten en regels tot één wet. Hierdoor ontstaat meer ruimte om op lokaal niveau eigen afwegingen te maken. Dit vraagt een manier van werken die voor overheden anders is: integraal, in samenhang en met afstemming. In deze editie gaan we dieper in wat de impact is van de Omgevingswet voor gemeenten, bedrijven én burgers.

Upgrade Magazine 3 | Juli 2018

10-07-2018

Ontwikkelingen binnen informatiemanagement gaan snel: open data, ongestructureerde versus gestructureerde data, big data versus small data, linked data, linked open data et cetera. Ontwikkelingen volgen elkaar op snel en mogelijkheden en toepassingen lijken hierin onbegrensd. Data hebben namelijk altijd een reden van ontstaan en kunnen daardoor toegevoegde waarde voor organisaties leveren.

Upgrade Magazine 2 | April 2018

15-04-2018

In dit themanummer bespreken we vanuit verschillende perspectieven de invloed van technologie, digitalisering en robotica op werk, maatschappij en de mens.