UPGRADE

Online kennismagazine van BECIS | DIOR

Bekijk deze editie

all magazines

27-12-2018

Op 1 januari 2021 treed de Omgevingswet in werking. Met de Omgevingswet bundelt de overheid alle wetten en regels tot één wet. Hierdoor ontstaat meer ruimte om op lokaal niveau eigen afwegingen te maken. Dit vraagt een manier van werken die voor overheden anders is: integraal, in samenhang en met afstemming. In deze editie gaan we dieper in wat de impact is van de Omgevingswet voor gemeenten, bedrijven én burgers.

10-07-2018

Ontwikkelingen binnen informatiemanagement gaan snel: open data, ongestructureerde versus gestructureerde data, big data versus small data, linked data, linked open data et cetera. Ontwikkelingen volgen elkaar op snel en mogelijkheden en toepassingen lijken hierin onbegrensd. Data hebben namelijk altijd een reden van ontstaan en kunnen daardoor toegevoegde waarde voor organisaties leveren.

15-04-2018

In dit themanummer bespreken we vanuit verschillende perspectieven de invloed van technologie, digitalisering en robotica op werk, maatschappij en de mens.